apipuošti

apipuošti
apipuõšti, -ia, apìpuošė tr. 1. Š išgražinti, pagražinti: Vario vielos apyrankiai smulkiais perlais apipuošti . | refl. Š: Dabar i senos bobos be dantų visiaip apsipuošę Mžš. Jaunoji baltai apsipúošas Akm. Kaimai ir sodybos apsipuošė sodais . 2. aprengti, apvilkti: Paskui apipuošė gražiai savo dukterį ir išleido į pamiškę grėbti LTR(Lnkv). | refl.: Švarkais apsitaisęs, apsipuošęs J.Jabl. | prk.: Piliakalniai dar iki šiai dienai vejomis apsipuošę niūkso A1883,39. \ puošti; apipuošti; atpuošti; įpuošti; išpuošti; nupuošti; papuošti; prisipuošti; supuošti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • apdabinti — apdabìnti tr. apipuošti, apgražinti: Jau ir galvą apdabinau BsPIII18. Burtikais apsiuvu, apdabinu R81. Apdabìnk savo dukrą, leisdamas kieminėti J. Apdabinai ir išrėdei brš. Apadabink ir mus brš. | refl.: Apsidabìnk, atvažiuos svetys tuo[j] J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgerbti — 1 apger̃bti, ia (àpgerbia), àpgerbė tr. 1. apvalyti, apšvarinti, aptvarkyti: Apger̃bsi trobą i galėsi eiti Slnt. Niekas neàpgerbia vaikų, t. y. neapčystija J. Kurs save neapgerbia, neapvalo, tas lebeda J. Apgerbė pašalius M.Valanč. Reik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apstrajyti — ×apstrãjyti tr. 1. apipuošti: Apstrãjysma vainiku iš rugių i liepsma eiti pri gaspadoriaus Žr. 2. Nj apibarti: Jin apstrãjijo tą savo vyrą Šln. 3. KŽ apmušti: Bernas nuvažiavo į melnyčią, apstrãjijo gerai velnius BM149(Lnkv). strajyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpuošti — atpuõšti, ia, àtpuošė tr. MitI134 atnaujinti puošmenas, vėl išpuošti. puošti; apipuošti; atpuošti; įpuošti; išpuošti; nupuošti; papuošti; prisipuošti; supuošti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpuošti — išpuõšti, ia, ìšpuošė tr.; Q59 išgražinti, išdabinti, gražiai aptaisyti: Numus išpuošti MitI68. Sienos išpuoštos taurų ir briedžių ragais, šernų iltimis A.Vien. Raudonoji aikštė šventiškai išpuošta (sov.) sp. Matė išpuošė savo dukrą, t. y.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupuošti — nupuõšti, ia, nùpuošė tr. 1. papuošalais apkabinėti: Nupuošta, nudabinta visa statula rš. 2. Q9 nušveisti, pagražinti. 3. Šts nurengti, nuplėšti, atimti: Nupuošė muni teip, ka bepaliko pečius i sienos vienos, i visas muno turtas Mžk. ║ prk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagerbti — 1 pager̃bti, ia, pàgerbė tr. 1. parodyti pagarbą, pagarbinti: Senukas buvo aukštai pagerbtas ir mirė apgailėtas Vaižg. Teikės pagerbti šitą šventę buvimu savu DP571. 2. apvilkti, apipuošti, aptaisyti: Vaikus būtų pagerbusi už tus piningus, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papuošti — papuõšti, ia, pàpuošė 1. tr. pagražinti, padabinti: Papuoš mažutes sodybas medžio marginiais P.Cvir. Ruduo papuošė miškus rš. Įrišta knyga dažnai papuošiama paauksuotais užrašais rš. Sarkofagai papuošti reljefiniais vaizdais rš. Gėlėmis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisipuošti — prisipuõšti, ia, prisìpuošė Aps pakankamai pasipuošti: Žmonės gražūs, prisipuõšę Švnč. puošti; apipuošti; atpuošti; įpuošti; išpuošti; nupuošti; papuošti; prisipuošti; supuošti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • puošti — puõšti, ia, ė tr., puošti Slnt, Krg 1. K dabinti, gražinti: Marškinėliai puošiami juostelėmis, mezginiais arba pasiuvinėjami rš. Blizgučiai vartojami vakarinėms suknelėms puošti rš. Žila barzda puošė jo rimtą veidą J.Jabl. Žemę puošia pavasario… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”